Utrikesministeriet om Milosevic´ utlämning

Finland, liksom hela den internationella gemenskapen, är nöjd över, att Federal Republiken Jugoslavien nu har tagit ett viktigt steg och utlämnat Slobodan Milosevic till Haag. Genom denna åtgärd uppfyller Jugoslavien sina internationella förpliktelserna som medlem av FN, av vilka en av de väsentligaste är samarbetet med den internationella krigsförbrytardomstolen i Haag.

Finland förväntar sig, att Jugoslaviens samarbete med domstolen leder till att alla, som är misstänkta för krigsförbrytelser, kommer att ställas inför rätta.

kansainvälinen oikeus