Utrikesministeriet har gjort en broschyr om konsulära tjänster för resande

Utrikesministeriet har låtit trycka en broschyr om konsulära tjänster för resande. Den till formatet lilla broschyren informerar om vilka tjänster de finska utlandsmyndigheterna och honorärkonsulaten kan ge dem som råkat i nöd i utlandet.

Lagen om konsulära tjänster ändrades förra året så att den numera omfattar inte bara finska medborgare utan också dem som är stadigvarande bosatta i Finland. I den nya lagen preciseras dessutom beskickningarnas tjänster och de bakomliggande principerna bättre än förut.

I broschyren anges vem som har rätt till konsulära tjänster och i vilka situationer. Den upplyser om när och hur en nödställd kan få hjälp och beskriver också de situationer som de finska myndigheterna inte har rätt att ingripa i.

Broschyren finns att få vid gränsen, i hamnarna och på flygplatserna. Den har tryckts upp i fickformat och är alltså lätt att ta med på resan. Broschyren finns också tillgänglig på webbadressen virtual.finland.fi/ministry/svenska/konsul1.html.(Linkki toiselle web-sivustolle.)


Mera information: Karita Tammi-Kortelainen, tel: 09 - 1341 5737.