Ulkoministeriö ja Turun Eurooppa-foorumi tiivistävät yhteistyötään

Ulkoministeriö ja Eurooppa-Foorumi Turussa ry ovat sopineet aiempaa pitkäaikaisemmasta kumppanuudesta, jossa ulkoministeriö tukee vuosittain järjestettävää Eurooppa-foorumia vuosina 2021–2023. Kumppaneiden yhteinen tavoite on edistää korkeatasoista, monipuolista ja mielenkiintoista EU-keskustelua.

"Ulkoministeriön ja Eurooppa-foorumin yhteistyösopimuksella on suuri merkitys koko suomalaisen EU-keskustelun kannalta. Sopimus tuo ennakoitavuutta ohjelmavalmisteluun korkeatasoisten puhujien osalta, vahvistaa yhteisiä verkostoja ja Eurooppa-foorumia", sanoo Eurooppa-Foorumi Turussa ry:n puheenjohtaja, valtiotieteiden tohtori Anders Blom.

"Tämän vuoden Eurooppa-foorumissa ovat edustettuna kaikki keskeiset EU-toimijat valtioneuvostosta keskuspankkiin, työmarkkinakeskusjärjestöistä korkeakouluihin sekä kansalais- ja edunvalvontajärjestöistä eduskuntaan ja Euroopan parlamenttiin. Eurooppa-foorumi antaa merkittävän panoksen myös meneillään olevaan Euroopan tulevaisuuskonferenssiin", Blom jatkaa.

"Ulkoministeriö on ollut mukana Eurooppa-foorumilla jo sen ensimmäisestä vuodesta lähtien. Mukana on ollut niin ministereitä kuin myös ministeriön vastuulla oleva Eurooppatiedotus. Halusimme kuitenkin luoda pysyvämmän kumppanuussuhteen. Suomi tarvitsee jatkuvaa Eurooppa-keskustelua. Uskon, että mm. kattavan edustustoverkkomme kautta voimme tuoda foorumille mielenkiintoisia puhujia ja tulokulmia niin Euroopan unionin jäsenmaista kuin muualtakin", toteaa alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahti ulkoministeriöstä.

Kuluvan vuoden Eurooppa-foorumi järjestetään Turussa 25.–27.8.2021.

Eurooppa-foorumin verkkosivut: www.europeforum.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lisätietoja:

Ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahti, puh. +358 50 433 7452, sähköposti nina.vaskunlahti@formin.fi ja
Eurooppa-Foorumi Turussa ry:n puheenjohtaja, valtiotieteiden tohtori Anders Blom, puh. 0400 523 409, sähköposti andblo@utu.fi