Ulkoministeriö asetti työryhmän arvioimaan kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muutostarpeita

Ulkoministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain (418/2017) muutostarpeita. Työryhmä valmistelee tarvittavat lainsäädäntömuutokset Afganistanin evakuointioperaatiosta saatujen kokemusten pohjalta.

Osana Afganistanin evakuointioperaatiota tasavallan presidentti päätti 20.8.2021 eduskunnan myötävaikutuksella lähettää Puolustusvoimien joukon Kabulin lentokentän alueelle Suomen evakuointioperaation tueksi. Päätös tehtiin kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain nojalla. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun lakia sovellettiin sen voimaantulon (heinäkuu 2017) jälkeen. 

Päätöstä valmisteltaessa havaittiin, että lain sanamuoto ei tunnista tilannetta, jossa merkittävissä kansainvälisen avun tilanteissa on tarpeen päättää Suomen viranomaisen toimimisesta ulkomailla ilman ulkopuolelta tulevaa pyyntöä. Lisäksi havaittiin, että tilanteita, joihin voidaan soveltaa laissa säädettyä sotilaallisia voimakeinoja koskevaa kiireellistä menettelyä, on tarpeen arvioida uudelleen.

Afganistanin evakuointioperaatiosta saatujen kokemusten pohjalta työryhmän tavoitteena on valmistella esitys lain muuttamiseksi. Tarvittaessa työryhmä tarkastelee myös muuhun lainsäädäntöön liittyviä muutostarpeita. Työryhmä antaa tietoja työnsä etenemisestä asianomaisille ministerivaliokunnille ja eduskunnan valiokunnille.

Työryhmässä on ulkoministeriön lisäksi edustus tasavallan presidentin kansliasta, valtioneuvoston kansliasta, oikeusministeriöstä, sisäministeriöstä ja puolustusministeriöstä. Työryhmän toimikausi on 11.10.2021-31.3.2022.

Lisätietoja: oikeuspäällikkö Kaija Suvanto, puh. +358 295 351 159.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi