Ulkoministeriö apunasi, kun joudut pulaan maailmalla

Vuonna 2022 ulkoministeriö ja edustustot antoivat konsulipalveluita yhteensä noin 256 000 asiakkaalle. Erityisesti neuvontapalveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan. Ulkoministeriön ympärivuorokautista päivystystä hoitavaan päivystyskeskukseen tuli vuoden aikana yhteensä yli 8000 yhteydenottoa.

Avustustapauksia oli edellisten vuosien tapaan eniten niissä maissa, joihin suomalaiset mieluiten matkustavat, eli Espanjassa, Virossa, Saksassa, Thaimaassa ja Ruotsissa. Vuonna 2022 ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö oli mukana 652:n ulkomailla tapahtuneen kuolemantapauksen hoidossa. Ulkomailla rikoksen uhriksi joutuneita oli 171, sairaustapauksen vuoksi avustusta tarvinneita 303 sekä pidätettyjä ja vangittuja 184. Vangittujen luvussa ei ole mukana Pohjoismaita, koska tapaukset hoituvat suorin viranomaisyhteyksin Pohjoismaiden välillä. Määrät ovat jonkin verran nousseet vuodesta 2021.

Vuonna 2022 Suomen edustustoissa maailmalla myönnettiin 23 297 uutta passia ja 4 373 henkilökorttia. Nämäkin luvut ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden suurin yksittäinen konsulikriisitilanne syntyi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022 ja sodan jaloista avustettiin pois kymmeniä suomalaisia. Luonnon tai ihmisen aiheuttamia kriisi- ja poikkeustilanteita, joilla oli merkitystä suomalaisten matkailijoiden suojelun näkökulmasta, oli maailmalla viime vuonna kaikkiaan lähes sata. Esille nousivat erityisesti maiden sisäiset konfliktit ja levottomuudet (esimerkiksi Afganistan, Etiopia ja Iran). Näiden lisäksi luonnononnettomuudet (esimerkiksi hirmumyrskyt, maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset) työllistivät ulkoministeriötä.

Matkustustiedotteet kiinnostavat

Ulkoministeriö julkaisee matkustustiedotteita yli 150 maahan ja ne ovat edelleen ulkoministeriön ulkoisten verkkosivujen luetuinta sisältöä. Vuonna 2022 lukijoita kiinnostivat eniten Espanjan, Italian ja Kreikan tiedotteet. Myös Ukrainan matkustustiedote maan turvallisuustilanteen nopeasti heikentyessä kiinnosti.

Viime vuonna lähes 178 000 matkailijaa teki ulkoministeriölle matkustusilmoituksen yhteensä 203 maahan tai alueelle Matkustusilmoitus.fi -palvelun kautta. Eniten ilmoituksia tehtiin Espanjaan, Kreikkaan, Italiaan ja Turkkiin. ”Matkustusilmoituksen kautta ministeriö saa kriisitilanteessa nopeasti yhteyden matkailijaan, jos maan turvallisuustilanne niin vaatii. Myös ulkomaille pysyvästi tai toistaiseksi muuttavan kannattaa tehdä matkustusilmoitus”, painottaa konsuliyksikön päällikkö Outi Saarikoski.

Ulkoministeriö on matkailijan tukena maailmalla

Suomalaisten matkaajien kohtaamat ongelmat ja tiedontarve maailmalla ovat jälleen yleistyneet matkailun lisäännyttyä. Yksi viime vuoden yleisimmistä yhteydenoton syistä ulkoministeriön päivystyskeskukseen oli passiin liittyvät kysymykset ja huolet. Passi oli päässyt joko yllättäen vanhentumaan, hukkumaan tai unohtunut matkalle lähtiessä kotiin. Passi on matkailijalle ensiarvoisen tärkeä asiakirja. Sen on oltava mukana ja kunnossa. Se mahdollistaa liikkumisen paikasta toiseen, ja sillä voi todistaa henkilöllisyytensä. 

”Aina ei riitä, että passi on voimassa matkan ajan. Joidenkin maiden viranomaiset vaativat, että passi on voimassa vielä useita kuukausia matkan jälkeen. Jos olet monikansalainen, paikalliset viranomaiset saattavat edellyttää etenkin maasta poistuttaessa myös toisen kotimaan passin esittämistä. Pidä siis passista huolta ja säilytä se turvallisessa paikassa. Älä koskaan jätä passia tai muitakaan arvotavaroita esimerkiksi vuokra-autoon matkallasi. Sieltä se lähtee helposti varkaiden matkaan”, Saarikoski sanoo.

Käytännössä uuden passin tai matkustusasiakirjan hankkiminen ulkomailla voi tarkoittaa pitkääkin matkaa lomapaikkakunnalta pääkaupunkiin. Oleskelun pitkittymisestä kertyy helposti ylimääräistä vaivaa ja erilaisia lisäkuluja, kuten matkat edustustoon, majoituskuluja, uusien paluulippujen ostaminen ja passimaksu.

Ulkoministeriön konsulipalvelut suosittelee ottamaan matkavakuutuksen aina ennen matkalle lähtöä. Se kannattaa etenkin, jos jotain vakavampaa tapahtuu. Suomessa sairasvakuutettu voi saada eurooppalaisella sairaanhoitokortilla lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa oleskellessaan siellä tilapäisesti. Hoidettavan maksettavaksi jää omavastuuosuus. Kortilla ei kuitenkaan voi saada sairaankuljetusta Suomeen. Sairaalalaskut voivat nopeasti nousta tuhansiin euroihin. Ambulanssilennot ulkomailta Suomeen maksavat kymmeniä tuhansia euroja.

”Emme voi liikaa korostaa matkavakuutuksen tärkeyttä. Se helpottaa suuresti ongelmatilanteissa. Siellä missä eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei voi käyttää eikä matkustajalla ole vakuutusta, kulut jäävät matkustajan itsensä tai hänen omaistensa maksettaviksi”, kertoo Saarikoski.

Avuntarvitsijoiden yhteydenottoja tulee niin edustustoihin, ministeriöön kuin ulkoministeriön ympärivuorokautiseen päivystykseen (+358 9 160 55555, paivystys.um@formin.fi). Päivystyksen vastuulla on kaikkien Suomen ulkomaanedustustojen virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen konsulipäivystys. Ensisijaisena tehtävänä niin edustustoilla kuin päivystyskeskuksellakin on neuvoa ja auttaa asiakasta edistämään omatoimisesti asiaansa. Ulkomaan matkaa suunniteltaessa tai viimeistään jos jotain ikävää matkan aikana sattuu, on tärkeä muistaa ulkoministeriön tarjoamat palvelut.

Lisätietoja

  • Outi Saarikoski, konsuliasioiden yksikön päällikkö, puh. 0295 350 696
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.