Utrikesminister Tuomioja nöjd med riksdagens beslut genom vilket ratificeringsprocessen för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder framskrider

Utrikesminister Tuomioja nöjd med riksdagens beslut genom vilket ratificeringsprocessen för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder framskrider 

Pressmeddelande 70/2015
4.3.2015

Tisdagen den 3 mars godkände riksdagens plenum konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder och dess fakultativa protokoll.

Utrikesminister Tuomioja anser att riksdagens avgörande är ett starkt politiskt budskap i ratificeringsprocessen av konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder samt ett mycket positivt framsteg i främjandet av funktionshindrade personers mänskliga rättigheter.

Riksdagen förutsätter att förutsättningarna för ratificering i konventionens 14 artikel uppfylls i den nationella lagstiftningen innan Finland ratificerar konventionen. I praktiken innebär detta att man på lämpligt sätt bör reglera begränsningar av självbestämmanderätten för funktionshindrade i lag innan Finland kan ansluta sig till konventionen internationellt genom att deponera sitt ratificeringsinstrument hos FN:s generalsekreterare. Konventionen och dess fakultativa protokoll träder för Finlands del i kraft den trettionde dagen efter deponeringen av ratifikationsinstrumentet.

För mera information: lagstiftningssekreterare Satu Sistonen tfn 0295 351 789 och specialmedarbetare Tarja Kantola tfn 040 590 4119.

Tässä palvelussa myös