Utrikesminister Tuomioja talare vid internationellt seminarium om vapenhandel

Utrikesminister Tuomioja talare vid internationellt seminarium om vapenhandel

Pressmeddelande 101/2015
13.4.2015

Tisdagen den 14 april ordnar forskningsnätverket SaferGlobe och utrikesministeriet ett öppet seminarium om utmaningar i anslutning till export av konventionella vapen i synnerhet inom bräckliga och instabila områden, såsom Afrikas horn. Seminariets öppningsanförande hålls av utrikesminister Erkki Tuomioja. Övriga experter som håller anförande är SaferGlobes forskare Elli Kytömäki samt experten på olaglig vapenhandel och den undersökande journalisten Brian Johnson-Thomas.

Seminariet är en del av det forskningsprojekt som jämför de nordiska ländernas vapenexportkontroll. Projektet genomförs av det oberoende säkerhetspolitiska forskningsnätverket SafeGlobe med finansiering från utrikesministeriet. Syftet med forskningen är att hitta god praxis för vapenkontroll och verktyg för att svara på framtida utmaningar inom vapenkontroll, samt att på global nivå stödja verkställandet av ett internationellt vapenhandelsavtal.

Finland har, som en av länderna som ursprungligen förespråkade det, varit en aktiv aktör i beredningsarbetet för det avtal som trädde i kraft i december 2014, och försöker främja ett effektivt verkställande av avtalet och dess universalitet. I avtalet ingår bestämmelser om reglering av den lagliga vapenhandeln och med hjälp av detta strävar man till att minska den olagliga vapenhandeln. Med hjälp av avtalet förmår man erbjuda en stabilare verksamhetsmiljö för FN:s och andra organisationers verksamhet inom konfliktkänsliga områden eller efter konflikter. Avtalet stöder också ett uppnående av gemensamt överenskomna utvecklingsmål och ett viktigt mål med det är att förbättra civilbefolkningens ställning och minska könsrelaterat våld i väpnade konflikter.

För mera information:

För UM:s del: specialforskare Charlotta Collén, tfn 0295 351 775, charlotta.collen(at)formin.fi

för SaferGlobes del: Elli Kytömäki, projektchef SaferGlobe, elli.kytomaki(at)saferglobe.fi, tfn +358 50 568 5948, +44 744 7944 314

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa