Utrikesminister Tuomioja deltar i det inofficiella mötet för EU:s utrikesministrar i Riga

Utrikesminister Tuomioja deltar i det inofficiella mötet för EU:s utrikesministrar i Riga 

Pressmeddelande 73/2015
5.3.2015

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar i EU-ländernas inofficiella Gymnich-utrikesministermöte i Riga den 6–7 mars. Teman för tvådagarsmötet är Libyen, läget i Ukraina och EU-Ryssland-relationer. Ministrarna diskuterar också unionens grannskapspolitik samt förnyandet av EU:s säkerhetsstrategi. Gymnich-mötet ordnas havlårsvis i rådets ordförandeland.  Sitt namn har mötet fått efter det tyska slottet Gymnich, där det första motsvarande evenemanget ordnades år 1974.

För mera information: Europakorrespondent Tarja Fernández, tfn 040 590 9855 och utrikesminister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Katja Kalamäki, tfn 040 590 7973.