Utrikesminister Tuomioja deltar i EU:s utrikesministrars inofficiella möte i Milano och besöker Iran samt Georgien

Utrikesminister Tuomioja deltar i EU:s utrikesministrars inofficiella möte i Milano och besöker Iran samt Georgien

Pressmeddelande 183/2014
27.8.2014

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar i EU-ländernas inofficiella s.k. Gymnich-utrikesministermöte i Milano den 29-30 augusti. Under tvådagarsmötet behandlas fredsprocessen i Mellanöstern och läget i Gaza. Ministrarna diskuterar också det östliga grannskapet med fokus på läget i Ukraina. På agendan står dessutom EU:s södra grannskap och i synnerhet läget i Irak, Syrien och Libyen. Gymnich-mötet ordnas en gång per halvår i rådets ordförandeland. Sitt namn har mötet fått från det tyska slottet Gymnich där det första motsvarande evenemanget ordnades år 1974.

Från Italien fortsätter minister Tuomioja sin resa till Iran som han besöker den 30 augusti till den 1 september på inbjudan av Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarifi. Förutom Finlands och Irans bilaterala förbindelser diskuterar utrikesministrarna bland annat aktuella utrikespolitiska frågor. Under sitt besök träffar minister Tuomioja dessutom Irans president Hassan Rohani, parlamentets talman Ali Larijani, ordförande för medlingsrådet Akbar Hashemi Rafsanjani samt Ali Akbar Velayati, rådgivare till Irans högsta ledare. I besöket ingår också ett besök i staden Shiraz i sydvästra Iran

Minister Tuomioja besöker dessutom Georgien den 1-2 september där han för diskussioner med utrikesminister Maia Panjikidze samt träffar statsledningen och representanter för det civila samhället. Teman för diskussionerna är förutom Finlands och Georgiens bilaterala förbindelser även bland  annat relationerna mellan EU och Georgien, de internationella diskussionerna i Genève beträffande konflikterna i Georgien samt andra aktuella utrikespolitiska frågor, såsom läget i Ukraina.

För mera information: Europakorrespondent Tarja Fernandez, tfn 040 590 9855 och utrikesminister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Katja Kalamäki, tfn 040 590 7973 (Gymnich), avdelningschef Jarno Syrjälä, tfn 050 371 0107 (Iran) samt landsansvarig tjänsteman för Sydkaukasien Virpi Kukkasiemi-Leino, tfn 0295 351 081 (Georgien), fornamn.efternamn@formin.fi.