Utrikesminister Tuomioja : Kaliningrad ger möjligheter

Kaliningrad kan erbjuda Ryssland nya möjligheter att delta i det europeiska samarbetet, konstaterade utrikeminister Erkki Tuomioja på onsdagen i Budapest. Tuomioja talade på det euroatlantiska partnerskapsrådet EAPCs möte.

Han kommenterade den ryska viceutrikesministern Jevgeni Gusarovs tal om Kaliningrad. Tuomioja karakteriserade Finland som ett land som konsekvent arbetat för att den europeiska integrationen skall vara öppen för alla. Finland vill dra sitt strå till stacken för att befrämja samarbete, säkerhet och stabilitet i sin näromgivning.

Tuomioja ansåg att man inte bör förhålla sig till Kaliningrad som ett problem utan snarare som en möjlighet för Ryssland att delta i det europeiska samarbetet. Kaliningrad befinner sig ju mitt i ett stabilt och blomstrande östersjöområde, sade Tuomioja.EU
NATO