Utrikesminister Tuomioja till mötet för den internationella koalitionen mot ISIL i Bryssel

Utrikesminister Tuomioja till mötet för den internationella koalitionen mot ISIL i Bryssel

Pressmeddelande 267/2014
2.12.2014

Onsdagen den 3 december deltar utrikesminister Erkki Tuomioja i mötet för den internationella koalitionen mot terroristorganisationen ISIL i Bryssel. Målet med mötet är att diskutera samarbete och samordna åtgärderna som vidtas av länderna som deltar i det i kampen mot ISIL samt att uppgöra riktlinjer för det kommande samarbetet.  Ordförande för mötet är Förenta staternas utrikesminister John Kerry.

I det internationella samarbetet mot ISIL deltar för närvarande cirka 60 länder. Varje land deltar och bidrar med stöd i enlighet med de egna resurserna. Finland deltar i det internationella samarbetet mot ISIL genom att med utvecklingssamarbete stödja Syrien och dess grannländer (Libanon, Jordanien, Irak och Turkiet). Med humanitär hjälp från Finland får också ISIL:s offer hjälp.

Finlands utvecklingsbistånd uppgår i år till cirka 12 miljoner euro och det humanitära biståndet till över 11 miljoner. Finland deltar inte i stridsåtgärder mot ISIL och tillhandahåller inte vapen. Finland utreder som bäst möjligheten att delta i den under tysk ledning genomförda utbildningen av Iraks armé och säkerhetsstyrkor.

För mera information: avdelningschefen för avdelningen för Afrika och Mellanöstern Jarno Syrjälä, tfn 0295 351 891 och utrikesministerns diplomatiska rådgivare Tarja Kangaskorte, tfn 040 181 9257.