Utrikesminister Tuomioja: EU bör förnya beslutsfattning när utvidgningen börjat

Enligt utrikesminister Erkki Tuomioja måste Europeiska unionen förändra sin beslutsfattningsstruktur när utvidgningen väl kommit igång. Han karakteriserarar modellen som antogs på toppmötet i Nizza som interemistisk.

Hur rösterna i EU:s råd skulle fördelas var den svåraste uppgiften i Nizza, påminde Tuomioja i sitt tal i Paasikivi-Samfundet i Åbo på fredagen.

"Med tanke på den ömtåliga balansen mellan de små och stora medlemsländerna var resultatet inte orimligt. Men det sätt som man ändrade på röstfördelningen är inte hållbart i framtiden, inte heller det slutresultat som man uppnådde. Jag anser att det med tanke på unionens framtid är ett måste att man igen återkommer till denna beslutsfattningsstruktur senast efter 2005 då utvidgningen kommit igång."

Den klaraste och mest logiska modellen vore enkel dubbelmajoritet, sade Tuomioja. Den skulle bäst svara till unionens karaktär som en gemenskap såväl för suveräna medlemsstater som för medborgare. I denna modell skulle man för beslut kräva såväl en majoritet av medlemsländerna som en majoritet av ett antal länder vilka representerar EU-medborgarnas majoritet direkt på basen av deras befolkningstal.

Flexibiliteten eller det förstärkta samarbetet löstes på ett acceptabelt sät i Nizza. Att försvaret lämnades utanför flexibiliteten kan inte beklagas ur Finlands synvinkel, ansåg Tuomioja. De som velat ha med flexibiliteten i försvarssamarbetet har målat upp en hotbild, enligt vilken bristen på flexibilitet skulle flytta samarbetet utanför unionsstrukturerna.

När några länder ville utsträcka flexibiliteten till försvaret, så strävade de i själva verket att på det sättet föra in sina eurocorps-trupper under EU-fanan.

"Detta är ett gott exempel på ett samarbete som är faktiskt bättre att hålla utanför EU-strukturerna", tyckte Tuomioja.

"Däremot är det mera beklagligt att fördraget även uteslöt möjligheten till flexibilitet i försvarsindustriellt samarbete, ty det hade legat i vårt intresse", sade Tuomioja.

Utrikesminister Tuomiojas tal i Paasikivi-Samfundet i Tammerfors

EU