Utrikesminister Tuomioja till mötet för EU:s råd för utrikes frågor i Luxemburg

Utrikesminister Tuomioja till mötet för EU:s råd för utrikes frågor i Luxemburg

Pressmeddelande 104/2015
17.4.2015

EU:s råd för utrikes frågor håller möte den 20 april i Luxemburg. Från Finland deltar utrikesminister Erkki Tuomioja i mötet.

Teman för mötet är Latinamerika, Libyen och förnyandet av EU:s säkerhetsstrategi. Dessutom behandlas förhandlingarna om Irans kärnprogram samt läget i Jemen vid mötet. Utrikesminister Tuomioja deltar också i utrikesministermötet för EU och det östliga partnerskapets länder som ordnas samma dag.

För mera information: Europakorrespondent Tarja Fernandez, tfn 040 590 9855, och utrikesminister Tuomiojas pressattaché Tero Shemeikka, tfn 040 515 1097.