Utrikesminister Tuomioja till mötet för EU:s råd för utrikes frågor och Marocko

Utrikesminister Tuomioja till mötet för EU:s råd för utrikes frågor och Marocko

Pressmeddelande 39/2015
6.2.2015

EU:s råd för utrikes frågor den 9 februari i Bryssel

EU:s råd för utrikes frågor håller möte den 9 februari i Bryssel. Från Finland deltar utrikesminister Erkki Tuomioja i mötet.

Teman för mötet är Libyen, Jemen, Syrien och Irak, kampen mot terrorism samt aktuella Afrikafrågor. Dessutom behandlas läget i Ukraina.

För mera information: Europakorrespondent Tarja Fernandez, tfn 040 590 9855, och utrikesminister Tuomiojas specialmedarbetare Tarja Kantola, tfn 040 590 4119.

Besök i Marocko den 9–11 februari

Utrikesminister Tuomioja för i Rabat bilaterala diskussioner med Marockos utrikesminister Salaheddine Mezouar. Tema för diskussionen är bland annat internationella frågor, läget i Nordafrika och våra länders samarbetsområden. I samband med mötet undertecknar utrikesministrarna ett samarbetsmemorandum om regelbundet politiskt samråd.

Utrikesministern träffar också statsminister Abdelilah Benkikrane, kungens rådgivare Taieb Fassi Fihri samt talmännen för Marockos tvåkammarparlament, Rachid Talbi Alami och Mohamed Cheikh Biadillah. Med ordförande för den nationella kommittén för de mänskliga rättigheterna i Marocko, Driss El Yazami diskuterar utrikesminister Tuomioja utvecklingen av Marockos människorättssituation och samhälleliga reformer.

Den senaste tiden har det regelbundet förts diskussioner på hög nivå mellan Finland och Marocko, såväl inom den politiska som inom den ekonomiska sektorn.

För mera information: utrikesminister Tuomiojas specialmedarbetare Tarja Kantola, tfn 040 590 4119.