Utrikesminister Tuomioja till EU:s råd för utrikes frågor och till Europarådets ministermöte i Bryssel

Utrikesminister Tuomioja till EU:s råd för utrikes frågor och till Europarådets ministermöte i Bryssel

Pressmeddelande 132/2015
15.5.2015

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar i mötet för EU:s råd för utrikes frågor som sammanträder måndagen den 18 maj i Bryssel.

Vid mötet för rådet för utrikes frågor bereder utrikes- och försvarsministrarna det Europarådsmöte om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) som ska hållas i juni samt diskuterar en förnyelse av säkerhetsstrategin. Dessutom behandlar ministrarna verkställandet av den resolution som gavs vid Europarådets extra möte i april beträffande läget i Medelhavet och om immigration, i synnerhet för GSFP-åtgärdernas del.  Utrikesministrarna diskuterar också fredsprocessen i Mellanöstern.

Utrikesminister Tuomioja deltar också i Europarådets ministermöte som ordnas tisdagen den 19 maj 2015.

Vid mötet diskuterar Europarådets 47 medlemsländer läget för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Europa.

Mötets andra centrala tema är Europarådets åtgärder inom bekämpandet av terrorism. Vid mötet godkänns tilläggsprotokollet om utländska stridande till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt ett praktiskt handlingsprogram för förebyggande av radikalisering och extremistiskt tänkande. Ministrarna diskuterar också krisen i Ukraina och Europarådets åtgärder för att finna en lösning. 

För mera information om mötet för rådet för utrikes frågor: ställföreträdande Europakorrespondent Johanna Birkstedt, tfn 040 352 3556 och utrikesminister Tuomiojas pressattaché Tero Shemeikka, tfn 040 515 1097.

För mera information om Europarådets ministermöte: rådgivare Merja Lahtinen, tfn 0295 350 971 och utrikesminister Tuomiojas pressattaché Tero Shemeikka, tfn 040 515 1097.

Tässä palvelussa myös