Utrikesminister Tuomioja: EU ökar betydelsen av finskt-svenskt samarbete


Det nordiska samarbete har ändrat karaktär i den europeiska integrationen, men dess resultat består, sade utrikesminister Erkki Tuomioja i sitt ta på de österbottniska svenskspråkiga socialdemokraternas sommarfest i Nykarleby på lördaegn.
- EU-medlemskapet har inte minskat utan tvärtom ökat betydelsen av att de nordiska länderna förfäktar sina gemensamma intressen ocjk arbetar för sina egna värderingar och den nordiska modellen.
- Vi behöver inte bygga upp något nordiskt block inom EU. Däremot skulle vi säkert gagnas av en bättre koordinering och ett bättre samarbet inom EU, sporrade Tuomioja.

Han tyckte att Sverige kan lära sig av Finlands realistiska och jordnära sätt att sköta EU-frågor.
- Vi ser till att vi inte hamnar på sidospår i EUs beslutsfattning. På samma sätt har vi kanske något att lära av svenskarnas sätt att erkänna och notera den stora oro som medborgarna känner för sitt lands EU-medlemskap och -politik. Att förbise detta kan i framtiden leda till svåra situationer, om och när det gäller nya steg i utvecklingen i EUs utveckling som förutsätter folkomröstning också i Finland.

Det är inte gammalmodigt att tala om den nordiska välfärdsmodellen, sade Tuomioja. Utan att undervärdera övriga nordiska länder är det på sin plats att särskilt nämna Finland och Sverige. Finländarna borde i dag ha tillräckligt med självförtroende att betrakta sin västra granne utan att känna underlägsenhet, avund eller överlägsenhet, konstaterade han.
- Vi gagnas inte av om Sverige har problem utan gör Sverige framsteg gagnar det också oss. Det finns alla skäl att glädja sig åt Nokias framgånga, men det gagnar inte alls Finland om det går illa för Ericsson, tvärtom.

Tuomioja nämnde som ett snart grannprojekt televisionens synbarhet. I Österbotten oroar man sig för om Sveriges TV kommer att synas efter digitaliseringen. Enligt Tuomioja kunde Finland och Sverige tillsammans utreda hur och på vilka villkor synbarheten kunde bevaras även efter digitaliseringen.