Utrikesminister Tuomioja till Bryssel och EU:s arktiska seminarium samt till de nordiska och baltiska ländernas utrikesministermöte i Tallinn

Utrikesminister Tuomioja till Bryssel och EU:s arktiska seminarium samt till de nordiska och baltiska ländernas utrikesministermöte i Tallinn

Pressmeddelande 191/2014
10.9.2014

Onsdagen den 10 september 2014 reser utrikesminister Erkki Tuomioja till Bryssel och från torsdag till fredag den 11–12 september till Tallinn.

Torsdagen den 11 september i Bryssel talar Tuomioja på seminariet om EU:s arktiska informationscenter "EU in the Arctic, Arctic in the EU". På seminariet offentliggörs resultaten av projektet som berett EU:s arktiska informationscenter och de överlåts till Europeiska kommissionen. Finlands mål är att verkställa beslutet om informationscentrets placering i Rovaniemi. Seminariet arrangeras av Arktiska centret vid Lapplands universitet. Samma dag reser ministern från Bryssel till Estland.

I Tallinn den 11–12 september deltar Tuomioja i det årliga nordiska och baltiska ländernas s.k. Nordic Baltic 8 (NB8) utrikesministermöte med Estland som värd. Deltagarna är utrikesministrarna från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen.

Denna gång domineras agendan av krisen i Ukraina och det internationella samfundets, i synnerhet Europeiska Unionens, sanktioner mot Ryssland. Dessutom behandlas Natos toppmöte som nyligen hölls i Wales, Europas energisäkerhet och samarbete samt läget i Mellanöstern, i synnerhet i Syrien och Irak.

NB8 är de nordiska och baltiska ländernas inofficiella samarbetsforum. Länderna är turvis samordnande "ordförande". I år är Estland ordförande, nästa år Danmark.

För mera information: utrikesministerns specialmedarbetare Tarja Kantola, tfn 0295 351 799, utrikesministerns pressattaché Tero Shemeikka 0295 351 508 och ambassadrådet Rolf Johansson, enheten för norra Europa tfn 0295 350 810 samt arktisk tjänsteman, ambassadrådet Rene Söderman tfn 0295351742.