Utrikesminister Tuomioja i Aten


Utrikesminister Erkki Tuomioja sammanträffade med Greklands utrikeminister Georgios Papandreou 2.4. i Aten och diskuterade med honom bl.a situationen på Balkan och särskilt läget i Makedonien. Mininstrarna var nöjda med att Slobodan Milosevic blivit arresterad. Enligt Tuomioja och Papandreou är det förståeligt att Milosevic får svara för sina brott först i Jugoslavien. De var också ense om att rättegången kan börja i Belgrad. Däremot borde rättsprocessen senare överföras till den internationella domstol som undersöker krigsförbrytelser inom det forna Jugoslavien (ICTY),antingen i Haag eller Belgrad.

Tuomioja och Papandreou diskuterade också situationen på Cypern och EUs utvidgning.Ministrarna konstaterade att EU upptar nya medlemmar enligt objektiva kriterier och detta kan ske i flera grupper.