Utrikesminister Tuomioja undertecknade de fakultativa protokollen till konventionen om barnets rättigheter

Utrikesminister Erkki Tuomioja undertecknade i samband med FN:s Millennium-toppmöte de två fakultativa protokollen till konventionen om barnets rättigheter torsdagen 7.9.2000.

Finland har aktivt deltagit i beredningen av de fakultativa protokollen till konventionen om barnets rättigheter beträffande såväl barns deltagande i väpnade konflikter som försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. Bägge protokollen godkändes slutgiltigt av FN:s generalförsamling i maj 2000 och protokollen öppnades för undertecknande i New York i juni i samband med specialsessionen Beijing+5. Utöver Finland undertecknade de flesta andra EU-stater protokollen i samband med toppmötet.

Finland har för avsikt att ratificera protokollen under våren 2001.

Tilläggsuppgifter om konventionen kan erhållas av ambassadsekreterare Mikael Långström vid Finlands FN-beskickning, tel. (212) 355 2100.

YK
ihmisoikeudet