Utrikesminister Timo Soini och den höga representanten Federica Mogherini öppnar EU:s evenemang kring arktiska frågor i Uleåborg

Utrikesminister Timo Soini och den höga representanten Federica Mogherini öppnar EU:s evenemang kring arktiska frågor i Uleåborg

Pressmeddelande 112/2017
14.6.2017

Utrikesminister Timo Soini, EU:s höga representant för utrikespolitik Federica Mogherini och EU:s kommissionär med ansvar för arktiska frågor Karmenu Vella är värdar för EU:s första evenemang kring arktiska frågor i Uleåborg den 15–16 juni 2017. Genom evenemanget "Hållbar utveckling i Arktis – på jakt efter innovativa lösningar" aktiverar man diskussionen om EU:s arktiska politik som en del av de internationella relationerna och utvecklingen av EU:s arktiska områden.

Till evenemanget har förutom EU-länderna också bjudits in representanter för alla länder i det arktiska området. Under evenemangets andra dag sammanträder EU-forumet för Arktisintressenter, som behandlar frågor med fokus på investeringar i de arktiska områdena i Europa.

Målet är att genom diskussioner finna innovativa och hållbara lösningar för att utveckla ekonomin och infrastrukturen på ett sätt som beaktar dels den arktiska miljön, dels ursprungsbefolkningen, befolkningen i området och det internationella samfundet. Evenemanget ger också tillfälle att konkretisera meddelandet om riktlinjer för EU:s politik i den arktiska regionen, som publicerades våren 2016. Prioriteringarna i EU:s arktiska politik är klimatförändringen och tryggandet av den arktiska miljön, hållbar utveckling i de arktiska områdena samt internationellt samarbete.

Klimatförändringen utgör en central utmaning i växelverkan mellan Arktis och resten av världen. Detta betonas inte bara i EU:s arktiska politik utan också under Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 2017–2019. Vid evenemanget fäster Finland särskild uppmärksamhet vid utvecklandet av de arktiska områdena i Europa genom att utnyttja bland annat EU:s finansiella instrument.

Utrikesminister Soini kommer också att ha enskilda möten med bland annat Kanadas utrikesminister Chrystia Freeland och den höga representanten Mogherini.

Ytterligare information: Raili Lahnalampi, utrikesminister Soinis kabinettschef, tfn +358 50 550 7546, och Riikka Taivassalo, specialmedarbetare, tfn tfn +358 46 923 4581.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.