Utrikesminister Soini besökte Afghanistan

Utrikesminister Soini besökte Afghanistan

Pressmeddelande 201/2016
26.10.2016

Utrikesminister Timo Soini besökte Afghanistan den 24–26 oktober 2016. Resan gick till Kabul och Mazar-e-Sharif. Resans syfte var att bekanta sig med hur de civila och militära krishanteringsinsatserna fungerar, att träffa finländska aktörer i landet och samtala med Afghanistans politiska ledning.

I programmet ingick möten med ledningen för Natos insats Resolute Support och EU:s polisinsats EUPOL. Minister Soini bekantade sig också med hur den finska ambassaden arbetar under ytterst krävande omständigheter.

Finlands stöd till Afghanistan är betydande. Finlands numerärt största insats är för närvarande i norra Afghanistan i staden Mazar-e-Sharif. Finland har för avsikt att fortsätta sitt stöd.

Utrikesminister Soini tackade personalen i Finlands militära och civila krishantering och alla de närmare 2 000 finländska veteraner som hittills arbetat med krishanteringsuppdrag i Afghanistan.

”De finländska styrkornas närvaro i landet är viktig. Trots att situationen förbättrats och de afghanska säkerhetsstyrkorna redan huvudsakligen bär ansvaret för säkerheten i landet är det internationella stödet fortfarande oumbärligt. Finland har förbundit sig till principen ’in tillsammans, ut tillsammans’. Det är inte ännu dags att lämna landet”, konstaterar utrikesminister Soini.

Afghanistan får också stöd i form av utvecklingssamarbete. Finland satsar särskilt på att förbättra kvinnors och flickors ställning och på att utveckla den civila polisens verksamhet.

”Finland har varit en av huvudländerna i EU:s polisinsats och insatsen leds av finländaren Pia Stjernvall. Insatsen har gett resultat och håller nu på att avslutas. EU:s stöd till polisen i Afghanistan är viktigt också i fortsättningen”, tillägger minister Soini.

Under sina möten med Afghanistans statsledning diskuterade minister Soini verkställandet av samarbetsavtalet som undertecknades i oktober, säkerhetsläget, korruptionsbekämpningen och kvinnornas och flickornas ställning i landet.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581, och Anne Meskanen, Finlands ambassadör i Kabul, tfn +93 79 5597 152

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös