Utrikesminister Soini: Ett stabilt och livskraftigt Arktis i finländarnas intresse

Utrikesminister Soini: Ett stabilt och livskraftigt Arktis i finländarnas intresse

Pressmeddelande 173/2016
19.9.2016

Idag är det tjugo år sedan Arktiska rådet grundades. För att uppmärksamma årsdagen har utrikesministrarna i de åtta arktiska staterna gjort ett gemensamt uttalande som framhåller de resultat som Arktiska rådet uppnått hittills och uppmuntrar till ett fortsatt framgångrikt samarbete. Finland förespråkar att det arktiska samarbetet stärks och kommer under sitt ordförandeskap att effektivera det gemensamma beslutsfattandet i rådet för att utveckla den arktiska regionen på ett hållbart sätt. Finland strävar också efter att stärka det arktiska samarbetet på högsta politiska nivå.

Arktiska rådet har under de gångna tjugo åren uträttat mycket värdefullt arbete för miljöskyddet och för hållbar utveckling. Ursprungsfolken i Arktis och de övriga invånarnas välfärd har stått i centrum. Ursprungsfolkens deltagande i rådets verksamhet är unikt och har bidragit till att rådet uppnått goda resultat.

”Finland främjar ett konstruktivt samarbete eftersom ett stabilt och livskraftigt Arktis är i finländarnas intresse”, säger utrikesminister Timo Soini.

Finland övertar det tvååriga ordförandeskapet i Arktiska rådet i maj 2017. Under sitt ordförandeskap kommer Finland att betona vikten av att genomföra klimatavtalet från Paris och beakta FN:s globala mål för hållbar utveckling i det arktiska samarbetet. Ordförandeskapet erbjuder också en möjlighet att stärka Finlandsbilden och göra Finlands expertis om arktiska förhållanden ännu mer känd.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581, och Aleksi Härkönen, Finlands ambassadör för Arktis, tfn 050 462 4471.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.