Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Luxemburg

Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Luxemburg

Pressmeddelande 115/2017
19.6.2017

Europeiska unionens utrikesråd sammanträder i Luxemburg den 19 juni. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. På mötets agenda står genomförandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, samarbetet mellan EU och Nato, migrationen, bekämpandet av terrorism samt situationen i Irak och Persiska viken.

Utrikesministrarna diskuterar genomförandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik ett år efter att den godkändes. Förutom genomförandet tas prioriteringarna för nästa år upp till diskussion. När det gäller samarbetet mellan EU och Nato är avsikten att stärka verkställandet av det praktiska samarbetet på basis av de tidigare riktlinjerna. Migrationens utrikespolitiska dimension diskuteras med beaktande av kommissionens färska bedömning av migrationssamarbetet under innevarande år. När det gäller bekämpandet av terrorism diskuteras samarbetet mellan EU och tredjeländer.

Ministrarna behandlar situationen i Irak där man redan förbereder sig på tiden efter ISIL och på EU:s aktiva roll i landet. Rådet antar också slutsatser om såväl situationen i Irak, samarbetet mellan EU och Nato som samarbetet mot terrorism och ytterligare andra slutsatser bland annat om havssäkerhet och om Förenta staternas frånträde från klimatavtalet från Paris.

Under en inofficiell lunch diskuteras den aktuella situationen i Persiska viken och EU:s sätt att visa sitt stöd för att undvika att krisen eskalerar.

Efter rådet för utrikes frågor ordnas dessutom ett utrikesministermöte mellan EU och länderna i det östliga partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland).Ministrarna ska diskutera förberedelserna inför toppmötet mellan EU och länderna i det östliga partnerskapet som hålls i Bryssel i november i år.

Ytterligare information: Matti Nissinen, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 351 780, och Sari Rautio, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 534.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.