Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel

Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel

Pressmeddelande 216/2017
8.12.2017

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Bryssel den 11 december. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. På mötets dagordning står Irak, Mellanöstern och Sahelregionen. Under ett gemensamt sammanträde ska utrikes- och utvecklingsministrarna behandla uppföljningen av toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU som hölls i Elfenbenskusten den 29–30 november 2017.

Utrikesministrarna ska samtala om det aktuella läget i Irak och Mellanöstern. Det är EU:s avsikt att hindra att spänningarna i regionen ökar ytterligare. Gällande Irak diskuteras också den nya EU-strategin för engagemanget i Irak, som ska godkännas i början av nästa år, och unionens stöd till Iraks stabilitet och säkerhet. Finland framhåller särskilt migrationen och vikten av att fungerande återsändanden uppmärksammas i samarbetet mellan EU och Irak.

Under ett gemensamt möte med utrikesministrarna från Sahelregionens G5-länder (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien, Niger) diskuterar utrikesrådet det aktuella läget i regionen och EU:s stöd till G5-ländernas säkerhetsinitiativ.

Under ett sammanträde med utvecklingsministrarna diskuteras resultaten och uppföljningen av toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU. I toppmötet deltog en finländsk ungdomsdelegat, vilket väckte positiv uppmärksamhet.

Utrikesrådet ska godkänna slutsatser om läget i Thailand och i Demokratiska republiken Kongo samt om EU:s handlingsplan för jämställdhet. Rådet väntas anta ett beslut om inrättandet av ett permanent strukturerat samarbete och bekräfta förteckningen över de deltagande medlemsstaterna.

EU:s höga representant Federica Mogherini har bjudit in Israels premiär- och statsminister Benjamin Netanyahu till ett inofficiellt frukostmöte tillsammans med utrikesministrarna.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesminister Soinis specialmedarbetare, tfn +358 295 351 960 7546, och Sari Rautio, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 534

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.