Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel

Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel

Pressmeddelande 131/2017
14.7.2017

Europeiska unionens utrikesråd sammanträder i Bryssel den 17 juli. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. På mötets agenda står genomförandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, situationen i Libyen och EU:s Nordkoreapolitik.

Utrikesministrarna ska diskutera de nya prioriteringarna för genomförandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik för det kommande året. EU:s roll i den globala styrning som grundar sig på internationell rätt kommer att framhävas i samband med genomförandet av strategin. Också samarbetet med de viktigaste regionala partner framhävs. Finland betonar behovet av att stärka EU:s arbete när det gäller konfliktförebyggande och fredsmedling.

Utrikesrådet ska också behandla den aktuella situationen i Libyen. Situationen har betydande konsekvenser även för hanteringen av migrationen. EU fortsätter att stödja den libyska samlingsregeringen och stabiliseringen av landet och strävar efter att stärka åtgärderna för att bekämpa människosmuggling. Rådet ska anta slutsatser om situationen i Libyen.

På mötets agenda står också strategisk diskussion om EU:s Nordkoreapolitik. Centrala frågor är bland annat riktlinjerna för EU:s sanktioner och EU:s roll i diskussioner som gäller säkerhetsfrågor på Koreahalvön. Rådet ska också anta slutsatser om denna teman.

I anslutning till utrikesrådets möte ska Finland dessutom stå värd för ett gemensamt frukostmöte mellan NB6-länderna (Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen).

Ytterligare information: Jussi Tanner, utrikesminister Soinis diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 663 och Stefan Lee, ansvarig tjänsteman, tfn +358 50 455 8435.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen etunimi.sukunimi@formin.fi.