Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel

Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel

Pressmeddelande 84/2017
12.5.2017

Europeiska unionens utrikesråd sammanträder i Bryssel den 15 maj. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. På mötets agenda står genomförandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik på säkerhetens och försvarets område, det östliga partnerskapet, relationerna mellan EU och Afrika och situationen på Afrikas horn.

Utrikesministrarna ska diskutera den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och fördjupandet av EU:s försvarssamarbete som ett led i genomförandet av den globala strategin. Här är bland annat utvecklandet av EU:s civila krishantering och det permanenta strukturerade samarbetet centrala frågor.

Ministrarna ska också diskutera EU:s målsättningar inför toppmötet mellan EU och länderna i det östliga partnerskapet som hålls i november. Det praktiska samarbetet mellan EU och de sex östliga partnerländerna har ökat, bland annat genom att rörligheten underlättats.

På mötets agenda står också förberedelserna inför toppmötet mellan EU och Afrika i slutet av året. Utrikesministrarna diskuterar det senaste meddelandet om relationerna mellan EU och Afrika och olika sätt att fördjupa partnerskapet mellan EU och Afrika. Under ett lunchmöte träffar utrikesministrarna den nya ordföranden för Afrikanska unionens kommission Moussa Faki Mahamat.

Utrikesrådet ska också diskutera situationen på Afrikas horn med beaktande av den svåra politiska situationen, säkerhetsläget och den humanitära krisen.

Minister Soini kommer att presentera de prioriterade områdena under Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet och förväntningarna inför perioden.

Ytterligare information: Raili Lahnalampi, utrikesminister Soinis kabinettschef, tfn +358 50 550 7546, och Sari Rautio, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 534.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi