Utrikesminister Soini träffar de nordiska ländernas utrikesministrar i Oslo

Utrikesminister Soini träffar de nordiska ländernas utrikesministrar i Oslo

Pressmeddelande 96/2017
22.5.2017

Utrikesminister Timo Soini deltar i ett nordiskt utrikesministermöte i Oslo den 23–24 maj 2017. Utrikesministrarna ska diskutera de utmaningar som Europa står inför, bland annat Turkiet och migrationen, samt utvecklingen av de transatlantiska relationerna, Ryssland, Ukraina och Syrien, aktuella FN-ärenden och det nordiska samarbetet i Asien. De nordiska ländernas utrikesministrar träffas ca tre gånger om året på inbjudan av ordföranden i Nordiska ministerrådet. I år är Norge ordförandeland.

Minister Soini ska också hålla ett anförande om Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet vid en tillställning som ordnas av Finlands och Förenta staternas ambassader i Oslo.

Ytterligare information: Matti Nissinen, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 40 590 7973, och Katja Luopajärvi, ambassadråd, enheten för Nordeuropa, tfn +358 50 436 6506.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi