Utrikesminister Soini träffar Norges EES- och EU-minister Elisabeth Aspaker

Utrikesminister Soini träffar Norges EES- och EU-minister Elisabeth Aspaker

Pressmeddelande 48/2016
18.3.2016

Utrikesminister Timo Soini träffar Norges EES- och EU-minister Elisabeth Aspaker i Helsingfors tisdagen den 22 mars. Teman för diskussionerna under det bilaterala mötet är migration, aktuella Europapolitiska frågor och ett starkare nordiskt EU-samarbete.

Minister Aspaker deltar dessutom i ett seminarium om Världsvattendagen, Nordic Leadership in Water Management, med utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka som värd. I paneldiskussionen under seminariet tar ministrarna upp Agenda 2030-målet om hållbar vattenförvaltning och vad det nordiska samarbetet kan bidra med för att målet ska nås. Seminariet hör till huvudevenemangen under Finlands ordförandeperiod i Nordiska ministerrådet.

Ytterligare upplysningar: utrikesminister Soinis specialmedarbetare Riikka Taivassalo, tfn +358 295 351 960 och ambassadrådet Katja Luopajärvi, tfn +358 295 351 506.

Tässä palvelussa myös