Utrikesminister Soini: Finland stöder Arktiska rådets arbete helhjärtat

Utrikesminister Soini: Finland stöder Arktiska rådets arbete helhjärtat

Pressmeddelande 199/2015
1.9.2015

Måndagen den 31 augusti tackade utrikesminister Timo Soini Förenta staternas utrikesminister John Kerry för arrangerandet av klimatkonferensen i Alaska. Utrikesminister Soini var ordförande för konferensens session om det arktiska samarbetet.

”Det här mötet kom i rätt tid. Det framhäver de arktiska ländernas roll när vi håller på och förbereder oss inför klimatmötet i Paris i december”, konstaterade utrikesminister Soini inför sina kolleger.

”Arktiska rådet har fått mycket till stånd under de gångna tjugo åren. Det har erbjudit en god grund för politiska beslut och det har framgångsrikt förhandlat om två rättsligt bindande internationella avtal inom sjöräddning och oljesanering i den arktiska regionen.”

”Finland deltar aktivt i det regionala samarbetet kring räddningsinsatser. Som bas för detta arbete finns de nordiska ländernas och Barentsregionens räddningstjänstavtal. Finland håller som bäst på och förbereder sig inför en internationell räddningsövning som ordnas i Kittilä i september. Övningen baserar sig på ett scenario där Lapplands räddningsväsende inte har tillräckliga resurser för att klara av situationen och man blir tvungen att be grannländerna om hjälp”, berättade utrikesminister Soini.

Utrikesministern meddelade också att Finland kommer att delta i en sjöräddningsövning i Alaska: ”Arktiska rådets avtal om flyg- och sjöräddning erbjuder en möjlighet att intensifiera samarbetet mellan länderna. Finland deltar i räddningsövningen under USA:s ledning här i Anchorage i oktober.”

Under mötet diskuterades bland annat sotutsläppen som har en stor inverkan på den arktiska isens och snöns smältning. Utrikesminister Soini lyfte fram Arktiska rådets nyligen godkända plan för att minska utsläppen av sot och metan: ”Det här avtalet styr de arktiska ländernas och förhoppningsvis också observatörsländernas verksamhet i regionen.”

Utrikesministern framhöll det vetenskapliga samfundets betydelse: ”Forskningen om Arktis hör till en av det arktiska samarbetets framgångshistorier. Den har hjälpt oss att förstå de snabba förändringarna i regionen. Arktiska rådets medlemsländer förhandlar om ett juridiskt bindande avtal för att intensifiera det vetenskapliga samarbetet. Forskningen om Arktis är av stor betydelse för Finland och vi vill fördjupa det internationella samarbetet också på detta område.”

I sitt tal påminde minister Soini om Arktiska rådets kommande jubileumsår: ”Arktiska rådets utveckling som ett internationellt forum har varit imponerande. Rådets ställning har blivit allt starkare. Nästa år firar det sitt 20-årsjubileum. Det gläder mig att USA har gjort det till ett av sitt ordförandeskaps teman att stärka rådets roll ytterligare.”

För mera information: utrikesministerns kabinettchef Raili Lahnalampi, tfn 050 550 7546, arktiska ambassadören Aleksi Härkönen, tfn 050 462 4471

Tässä palvelussa myös