Utrikesminister Soini på Finland 100-skolbesök i Esbo

Utrikesminister Soini på Finland 100-skolbesök i Esbo

Pressmeddelande 15/2017
23.1.2017

Utrikesminister Timo Soini deltar i riksdagens evenemang som går ut på att riksdagsledamöter besöker skolor runt om i landet för att fira Finlands 100-årsjubileum.

Minister Soini besöker skolor i Nöykis och Kaitans i sin hemkommun Esbo denna vecka. Kaitaan koulu är minister Soinis egen före detta skola.

Under skolbesöken berättar minister Soini om sitt arbete som riksdagsledamot och minister, men framförallt har eleverna en möjlighet att ställa egna frågor.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesminister Soinis specialmedarbetare, tfn 046 923 4581

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.