Utrikesminister Soini på NB8-möte till Riga

Utrikesminister Soini på NB8-möte till Riga

Pressmeddelande 155/2016
25.8.2016

De nordiska och de baltiska ländernas utrikesministrar sammanträder i Riga den 25–26 augusti 2016 till det så kallade NB8-utrikesministermötet. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet.

Under mötet diskuteras aktuella EU-frågor, stärkandet av den regionala säkerheten och uppföljningen av Nato-toppmötet. Också samarbetet i FN, NB8-samarbetets framtidsutsikter och den aktuella situationen i Ryssland, Ukraina, Syrien och Turkiet står på agendan.

Ytterligare information: Raili Lahnalampi, utrikesministerns kabinettschef, tfn +358 50 550 7546, och Maria Forslund, utrikessekreterare, enheten för norra Europa, tfn +358 50 416 7823

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Tässä palvelussa myös