Utrikesminister Soini: Med krishantering kan man uppnå hållbara resultat

Utrikesminister Soini: Med krishantering kan man uppnå hållbara resultat

Pressmeddelande 197/2016
20.10.2016

”För att man ska kunna uppnå hållbara resultat måste målet med krishanteringen vara att beakta helheten samt att öka det lokala ägarskapet”, konstaterade utrikesminister Timo Soini när han höll tal vid en tillställning vid Paasikivi-samfundet i Tammerfors den 19 oktober.

Med sitt tal hedrade utrikesministern det faktum att Finland i 60 år har engagerat sig i internationell krishantering.

I sitt tal tog utrikesminister Soini upp två grundläggande villkor, genom vilka hållbara resultat kan uppnås i krishanteringen. Det ena av de viktiga målen måste vara att de lokala myndigheterna och säkerhetsstrukturerna efter en rimlig tid ska klara av att ansvara för landets säkerhet och stabilitet.

”Även om läget i Afghanistan fortfarande är mycket oroväckande, så har positiva resultat uppnåtts på detta område: flickornas skolgång har ökat och huvudansvaret för säkerheten överfördes redan för flera år sedan till den afghanska polisen och armén”, sade utrikesminister Soini.

Som ett andra grundläggande villkor för att hållbara resultat ska kunna uppnås tog utrikesministern upp att krishanteringen ska se till helheten. Det internationella samfundet bör ha ett omfattande utbud av metoder till sitt förfogande, och i det ingår militär krishantering, civil krishantering, humanitärt bistånd, utvecklingssträvanden och naturligtvis också politiska processer.

I sitt tal tog Soini också upp att Finland i enlighet med regeringsprogrammet fortsätter att aktivt delta i internationell krishantering.

”Under denna riksdagsperiod har vi förstärkt vårt deltagande i UNIFIL-operationen i Libanon, i Erbil i norra Irak och beslut har också fattats om ett utökat deltagande i Mali. I FN:s fredsbevarande verksamhet ökar vi polispersonalen. Ett aktivt deltagande i krishanteringen är viktigt för Finland och det har etablerat sig som en del av den internationella bilden av Finland.”

Utöver krishanteringen lyfte utrikesminister Soini i sitt tal upp vikten av att främja en dialog och fredsmäkling. Som konkreta exempel på detta nämnde han fredsmäklingsnätverket för religiösa och traditionella ledare som stöds av Finland samt Helsinki Policy Forum.

”Främjandet av dialog och fredsmäkling har redan länge varit ett viktigt prioritetsområde för den finska utrikespolitiken. Det är också en av mina egna prioriteringar som utrikesminister. Mitt personliga mål är att vi i framtiden på riktigt ska satsa mera på förebyggande”, konstaterade utrikesminister Soini.

Ytterligare information: Raili Lahnalampi, utrikesministerns kabinettschef, tfn 050 550 7546

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös