Utrikesminister Soini leder Barentsrådets möte i Uleåborg

Utrikesminister Soini leder Barentsrådets möte i Uleåborg

Pressmeddelande 224/2015
12.10.2015

Barentsrådets 15:e ministermöte hålls i Uleåborg den 14–15 oktober. I mötet deltar Barentsrådets medlemmar samt representanter för Barents regionråd och viktiga intressegrupper i Barentssamarbetet. Utrikesminister Soini är ordförande för mötet. Under mötet granskas resultatet av rådets arbete och dess kommande verksamhet. Mötet ska också godkänna en gemensamt uttalande. Under mötet i Uleåborg övergår ordförandeskapet i Barentsrådet från Finland till Ryssland. 

Under Finlands ordförandeskap har man prioriterat hållbar ekonomisk utveckling, trafik och logistik, miljön och klimatförändringen samt ungdomssamarbete. När det gäller trafik genomfördes en utredning om gränsöverskridande trafikleder och behovet av investeringar i dem. Rådet har fortsatt sin verksamhet för att minska anläggningar som kraftigt förorenar miljön och klimatplanen för Barentsregionen har framskridit till implementeringsskedet. Under Finlands ordförandeskap har verksamheten i skogsnätverket, som är underställt arbetsgruppen för ekonomiska frågor, aktiverats.  Man har också förbättrat ursprungsbefolkningarnas möjligheter att delta i Barentssamarbetet och sammanställt en heltäckande utredning om projektfinansieringen.

Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) grundades för 22 år sedan och består av de nordiska länderna, Ryssland och EU. Barentsrådets syfte är att främja stabilitet och hållbar utveckling samt att öka säkerheten på Nordkalotten och i de nordvästra delarna av Ryssland.

För mera information: Barentsambassadören Marja-Leena Vuorenpää, tfn +358 295 351475

Direktsändning från mötet (15.10 från kl. 9.30): https://livestream.com/sahaprod/BEAC/

Barentsrådets internationella sekretariat: www.beac.st

Utrikesministeriet:  formin.finland.fi/beac

Tässä palvelussa myös