Utrikesminister Soini och utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka deltar i FN:s generalförsamlings 70:e session och toppmöte om hållbar utveckling

Utrikesminister Soini och utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka deltar i FN:s generalförsamlings 70:e session och toppmöte om hållbar utveckling

Pressmeddelande 211/2015
21.9.2015

Utrikesminister Timo Soini och utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka deltar i Förenta Nationernas generalförsamlings 70:e session i New York. Utrikesminister Soini kommer att vara på plats den 28­ september–4 oktober och utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka den 24–29 september. Finlands delegation leds av republikens president Sauli Niinistö, som är i New York den 24–29 september. President Niinistö håller Finlands anförande i generaldebatten tisdagen den 29 september.

Minister Toivakka kommer också att delta i toppmötet för hållbar utveckling den 25–27 september. Under toppmötet godkänns målen och planen för hållbar utveckling som ska styra främjandet för hållbar utveckling 2015–2030 i hela världen. President Niinistö håller också Finlands anförande under toppmötet.

Utrikesminister Soini är värd för ett ministermöte för fredsmedlingsgruppen Friends of Mediation tillsammans med Turkiets utrikesminister. Under mötet ska ministrarna diskutera hur man kan stärka FN:s konfliktförebyggande arbete och fredsmedling.

Minister Soini ska också vara värd för en middag med syfte att utveckla FN:s fredsbevarande verksamhet tillsammans med Uruguays, Indonesiens och Rwandas utrikesministrar. Han kommer också att hålla ett anförande under ett expertseminarium om religioners roll i konflikter som Finland ordnar tillsammans med USA, Spanien och de islamska staternas samarbetsorgan (Organisation of Islamic Cooperation, OIC). Dessutom kommer minister Soini att delta i diskussioner om situationen i bland annat Mellanöstern och Ukraina.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka deltar i en panel under ett frukostmöte som ordnas av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, UN Women, Mexiko och Sydafrika om förebyggande av ojämlikhet och diskriminering.

Minister Toivakka kommer också att delta i en rundabordsdiskussion om rättstatens roll under ett seminarium om verkställandet av målen för hållbar utveckling som ordnas av FN:s forum för den privata sektorn. Hon kommer att hålla ett anförande under en tillställning som ordnas av Finland och amerikanska handelskammaren AmCham där finländska företags verksamhet för hållbar utveckling och Finlands modell för samhälleligt åtagande för hållbar utveckling presenteras.

Ministern kommer också att delta i diskussioner om aktuella humanitära kriser, som till exempel situationen i Syrien och Somalien.

Både minister Soini och minister Toivakka har därtill flera enskilda möten med representanter för FN och andra stater.

För mera information om utrikesministerns program: enhetschef Katri Viinikka, enheten för FN och allmänna globala frågor, tfn  040 753 2730, chefen för ministerns kabinett Raili Lahnalampi, tfn 050 550 7546 och ministerns pressattaché Riikka Taivassalo, tfn 046 923 4581

För mera information om utrikeshandels- och utvecklingsministers program: enhetschef Johanna Karanko, enheten för FN:s utvecklingsfrågor, tfn 050 439 4758, ansvariga tjänstemannen Heli Mikkola, enheten för FN:s utvecklingsfrågor, tfn 050 304 8156, ministerns tjänstemannasekreterare Marja Koskela, tfn 040 352 0463, och specialmedarbetare Emma Hannonen, tfn 050 574 0736