Utrikesminister Soini och utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen deltar i FN:s 71:a generalförsamling

Utrikesminister Soini och utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen deltar i FN:s 71:a generalförsamling

Pressmeddelande 172/2016
16.9.2016

Utrikesminister Timo Soini och utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen deltar i den 71:a sessionen för Förenta nationernas generalförsamling i New York den 20 till 24 september 2016. Finlands delegation leds av republikens president Sauli Niinistö. President Niinistö håller Finlands anförande under generaldebatten onsdagen den 21 september. I år är de globala målen för hållbar utveckling särskilt tema för generaldebatten i generalförsamlingen.

Under FN:s generalförsamlings högnivåvecka ordnas ett stort antal sidoevenemang. Utrikesminister Soini är tillsammans med Turkiets utrikesminister värd för ett ministermöte för fredsmedlingsgruppen Friends of Mediation. Under mötet diskuteras olika sätt att stärka FN:s åtgärder inom konfliktförebyggande och fredsmedling. Minister Soini är också tillsammans med Uruguays, Indonesiens och Rwandas utrikesministrar värd för en fredsbevaringsmiddag på ministernivå med syfte att stärka FN:s fredsbevarande verksamhet. Under högnivåveckan deltar minister Soini i ett EU-utrikesministermöte och ett möte för de nordiska utrikesministrarna.

Minister Mykkänens program kretsar kring kvinnors och flickors ställning samt den privata sektorns roll i hållbar utveckling. Minister Mykkänen är tillsammans med Tanzanias utrikesminister, Unicef och UN Women värd för ett sidoevenemang som handlar om betydelsen av innovation för att stärka kvinnors och flickors egenmakt. Minister Mykkänen kommer dessutom att leda en diskussion om investeringar i välstånd under en tillställning, med FN:s generalsekreterare som värd, om den privata sektorns roll för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Han kommer också att hålla ett anförande under ett högnivåevenemang som ordnas av Georgien, Estland, Sydkorea och UNDP om betydelsen av effektiva, pålitliga och öppna institutioner för genomförandet av de globala målen.

Ministrarna Soini och Mykkänen deltar båda i ett högnivåmöte med FN:s generalsekreterare som värd som handlar om omfattande migration och flyktingskap. Republikens president håller Finlands nationella anförande under mötet. Ministrarna Soini och Mykkänen deltar också tillsammans med president Niinistö i ett högnivåmöte om flyktingar som Förenta staternas president Barack Obama står värd för.

Utöver detta har de båda ministrarna ett stort antal enskilda möten med representanter för FN och andra länder.

Ytterligare information om utrikesministerns program: Lasse Keisalo, enhetschef, enheten för FN och allmänna globala frågor, tfn 040 753 2730, Erik af Hällström, ambassadråd, tfn 040 509 5107, Raili Lahnalampi, utrikesministerns kabinettschef, tfn 050 550 7546, och Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581.

Ytterligare information om utrikeshandels- och utvecklingsministerns program: Johanna Karanko, enhetschef, tfn 050 439 4758, Heli Mikkola, ansvarig tjänsteman, enheten för FN:s utvecklingsfrågor, tfn 050 304 8156, Marja Koskela, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, och Pasi Rajala, specialmedarbetare, tfn 0400 464 393.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi