Utrikesminister Soini besöker Indien

Utrikesminister Soini besöker Indien

Pressmeddelande 203/2017
14.11.2017

Utrikesminister Timo Soini besöker Indien den 22–25 november. Soini reser direkt till Indien från sitt besök i Myanmar. Minister Soini leder Finlands delegation under en global konferens om cyberfrågor (Global Conference on Cyberspace) i New Delhi den 23–24 november, där han bland annat kommer att delta i konferensens inledande session och i ett gemensamt möte med Indiens premiärminister Narendra Modi.

Utrikesminister Soini håller ett tal under konferensens session om cyberdiplomati den 24 november. Anförandet handlar bland annat om internationell rätt och normer för staters ansvarsfulla beteende i cyberomgivningen.

I samband med sitt besök kommer minister Soini också att samtala med Indiens utrikesminister Sushma Swaraj och biträdande utrikesminister (minister för yttre förbindelser) M. J. Akbar, som nyligen besökte Finland. Ministrarna ska bland annat diskutera ländernas bilaterala relationer och internationella frågor ur regionalt och globalt perspektiv.

Global Conference on Cyberspace är en högnivåkonferens som behandlar aktuella frågor i anslutning till den internationella cyberomgivningen. Under konferensen behandlas bland annat cyberdiplomati, cybersäkerhet och utvecklandet av cyberberedskapen. Konferensen ordnas av Indiens regering och det deltar representanter för regeringar, internationella organisationer, företag, civilsamhällesorganisationer och den akademiska världen. Konferensen är en del av den så kallade Londonprocessen, en serie cyberkonferenser, som inleddes 2011.

Ytterligare information:
Jussi Tanner, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 663
Indien, bilaterala möten: Seija Kinni, ministerråd, tfn +91 971 199 04 09
Cyberkonferensen: Anna Koikkalainen, ambassadråd, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn 0295 352 002


Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Korrigerat 23.11.2017: Jussi Tanners titel.