Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel

Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel

Pressmeddelande 45/2017
3.3.2017

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Bryssel den 6 mars. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. Mötet ska behandla ett djupare säkerhets- och försvarssamarbete inom EU, migrationen, Västra Balkan, fredsprocessen i Mellanöstern och demokratiska republiken Kongo.

Under ett gemensamt möte för utrikesministrarna och försvarsministrarna i samband med rådet ska man diskutera verkställandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik på säkerhetens och försvarets område. Rådet ska anta slutsatser om ärendet. Diskussionen är en förberedelse inför de riktlinjer som ska fastställas på stats- och regeringschefsnivå i juni om fördjupande av säkerhets- och försvarssamarbetet. Utrikesrådet ämnar fatta beslut om att stärka planerings- och ledarskapskapaciteten för krishanteringen och dra upp riktlinjer för den fortsatta utvecklingen av försvarssamarbetet. I mötet deltar även försvarsminister Jussi Niinistö.

Utrikesrådet ska diskutera aktuella migrationsfrågor. Fokus ligger på EU:s åtgärder gällande rutten över centrala Medelhavet, men också mer allmänt på samarbetet med olika ursprungs- och transitländer.

Utrikesministrarna kommer också att diskutera fredsprocessen i Mellanöstern och EU:s politik för Västra Balkan. Den höga representanten Federica Mogherini berättar om sin senaste resa till länderna i regionen. Rådet ska anta slutsatser om Demokratiska republiken Kongo för att lyfta fram behovet av att verkställa ett inrikespolitiskt avtal i landet.

Under en lunch tillsammans med Egyptens utrikesminister Sameh Shoukry samtalar utrikesministrarna om relationen mellan EU och Egypten. Diskussionen ska behandla ekonomiska och politiska frågor, samarbetet kring terrorismbekämpning och migration samt regionala frågor, såsom Syrienkriget.

I Bryssel ska utrikesminister Soini också träffa Europaparlamentets talman Antonio Tajani.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesminister Soinis specialmedarbetare, tfn +358 46 923 4581, och Sari Rautio, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 534

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.