Utrikesminister Soini deltar i EU:s råd för utrikes frågor i Luxemburg

Utrikesminister Soini deltar i EU:s råd för utrikes frågor i Luxemburg

Pressmeddelande 67/2016
15.4.2016

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder den 18 april i Luxemburg.  Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. Mötet kommer att behandla migrationens externa dimensioner, EU:s regionala strategi för Syrien, Irak och mot hotet från ISIL, det östliga partnerskapet och Libyen.

Under rådets möte diskuteras under ledning av EU:s höga representant för utrikes frågor Federica Mogherini aktuella ärenden som rör migrationens externa dimensioner, och EU:s åtgärder hittills granskas. Ämnet behandlas också under ett inofficiellt lunchmöte med FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Under mötet granskas EU:s regionala strategi för Syrien och Irak och mot hotet från ISIL som godkändes i mars 2015.  Ministrarna kommer att diskutera verkställandet av strategin och eventuella behov av att uppdatera den ett år efter att den godkändes.

Utrikesrådet tar också upp det östliga partnerskapet och verkställandet av den deklaration som antogs vid toppmötet i Riga för ett år sedan. Rådet ska förbereda partnerskapets ministermöte som hålls varje år i maj.

Under utrikesministrarnas och försvarsministrarnas gemensamma middag diskuteras situationen i Libyen och särskilt EU:s stöd till landet. Utrikesrådet har för avsikt att anta slutsatser om Libyen.

Utrikesrådet kommer också att föra ett inofficiellt samtal med Sergio Jaramillo, den colombianska regeringens fredsförhandlare, om hur fredsprocessen i Colombia framskrider.

I samband med utrikesrådet sammanträder associationsrådet EU–Tunisien.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 923 4581, och Sari Rautio, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 534