Utrikesminister Soini deltar i EU:s råd för utrikes frågor i Luxemburg

Utrikesminister Soini deltar i EU:s råd för utrikes frågor i Luxemburg 

Pressmeddelande 222/2015
9.10.2015

EU:s utrikesministrar sammanträder i rådet för utrikes frågor den 12 oktober i Luxemburg. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet.

På mötets agenda står migrationens utrikespolitiska dimensioner och den aktuella situationen i Syrien. Ministrarna ska också diskutera framtiden för Cotonouavtalet mellan EU och stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna).

Utrikesrådet ska behandla åtgärder som gäller EU:s yttre förbindelser för att få migrationen under kontroll och särskilt resultaten av ministerkonferensen om Västra Balkan och föreberedelserna inför toppmötet mellan EU och afrikanska stater i Valletta i november samt EU:s relationer till Turkiet och andra ursprungs- och transitländer för migrationen.

När det gäller konflikten i Syrien diskuteras den aktuella politiska och humanitära situationen samt EU:s stöd för FN:s strävanden att finna en lösning på konflikten. Strävandena för att finna en politisk lösning på konflikten har tilltagit under hösten 2015, men det ter sig svårt att uppnå en lösning under rådande omständigheter.

Cotonouavtalet är ett branschöverskridande partnerskapavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och stater i Afrika söder om Sahara, i Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) å den andra. Avtalet reglerar utvecklingssamarbetet, den politiska dialogen och handeln. Under ledning av EU:s höga representant för utrikes frågor Federica Mogherini ska det föras en inledande diskussion på politisk nivå om förlängandet av Cotonouavtalet efter 2020.

För mera information: utrikesministerns diplomatiska rådgivare Kaisa Honka-Hallila, tfn +358 295 351 780, och Europakorrespondent Sari Rautio, tfn +358 295 351 534.