Utrikesminister Soini till EU:s råd för utrikes frågor i Luxemburg

Utrikesminister Soini till EU:s råd för utrikes frågor i Luxemburg

Pressmeddelande 156/2015
18.6.2015

Den 22 juni samlas EU:s utrikesministrar till rådet för utrikes frågor i Luxemburg. Finland representeras av utrikesminister Timo Soini. På agendan står relationen mellan EU och Asien, en handlingsplan för EU:s energidiplomati och samarbetet mellan EU och FN. Rådet ska dessutom fatta beslut om behovet av fortsatta sanktioner mot Ryssland.

Rådet väntas också diskutera situationen i Medelhavet och hur EU kan svara på utmaningarna i Medelhavsområdet med de medel som EU:s externa relationer förfogar över. I fokus står förberedelserna inför EU:s militära krishanteringsoperation (EUNAVFOR MED).

I fråga om EU och Asien behandlas bl.a. utvecklingen av det multilaterala samarbetet i form av samverkan mellan EU och Sydostasiatiska nationernas förbund ASEAN och ett strategiskt partnerskap mellan EU och Kina.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon kommer att delta i en lunchdiskussion som omfattar samarbetet mellan EU och FN.

Ytterligare information: Samuli Virtanen, statssekreterare tfn 050 574 1763 och Johanna Birkstedt, ambassadsekreterare, tfn 040 352 3556.