Utrikesminister Soini deltar i EU:s råd för utrikes frågor i Bryssel

Utrikesminister Soini deltar i EU:s råd för utrikes frågor i Bryssel 

Pressmeddelande 251/2015
13.11.2015

EU:s utrikesministrar sammanträder i rådet för utrikes frågor den 16 november i Bryssel. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. På mötets agenda står fredsprocessen i Mellanöstern, migrationen, Syrien och EU:s östliga partnerskapsländer.

Rådet kommer att diskutera den aktuella situationen angående fredsprocessen i Mellanöstern, den senaste tidens våldsamheter i regionen och EU:s roll under ledning av EU:s höga representant för utrikes frågor Federica Mogherini.

I fråga om migrationen kommer rådet särskilt att behandla ministerkonferensen om västra Balkan den 8 oktober samt resultaten och uppföljningen av toppmötet i Valletta mellan EU och afrikanska länder den 11–12 november.

Den aktuella situationen angående konflikten i Syrien och den humanitära situationen kommer också att tas upp. Ett viktigt tema är den politiska processen för att lösa konflikten i Syrien.

Under mötet diskuteras också situationen i EU:s östliga partnerskapsländer och det fortsatta arbetet efter toppmötet i Riga om östliga partnerskapet.

I samband med mötet kommer ministrarna att underteckna ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (Enhanced Partnership and Cooperation Agreement, EPCA).

För mera information: utrikesministerns specialmedarbetare Riikka Taivassalo, tfn +358 46 923 4581, och Europakorrespondent Sari Rautio, tfn +358 295 351 534.