Utrikesminister Soini deltar i utrikesrådets möte i Bryssel

Utrikesminister Soini deltar i utrikesrådets möte i Bryssel

Pressmeddelande  41/2016
11.3.2016

EU:s utrikesministrar sammanträder i rådet för utrikes frågor i Bryssel den 14 mars.  Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. Mötets teman är Iran, Ryssland, Libyen och fredsprocessen i Mellanöstern.

Rådet ska diskutera relationen mellan EU och Iran under ledning av EU:s höga representant för utrikes frågor Federica Mogherini. Verkställandet av avtalet om Irans kärnenergiprogram gör det möjligt att utveckla relationerna inom flera områden.

Under mötet diskuteras också det rådande läget gällande relationerna mellan EU och Ryssland. Inga nya initiativ väntas under mötet.

Under utrikesrådets lunch behandlas det aktuella läget i Libyen och den politiska processen. FN:s generalsekreterares särskilda sändebud Martin Kobler är gäst under lunchen. Under diskussionen behandlas också EU:s eventuella stödinsatser i Libyen.

Ett annat ärende under mötet är fredsprocessen i Mellanöstern. Särskilt Frankrikes initiativ att arrangera en internationell konferens om fredsprocessen i Mellanöstern sommaren 2016 kommer att diskuteras.

I samband med mötet undertecknas ett avtal om viseringsfrihet mellan EU och Peru.

Ytterligare information: Samuli Virtanen, statssekreterare, tfn +358 295 160 420, och Sari Rautio, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 534.