Ulkoministeri Haavisto Venezuelan humanitaarista tilannetta käsittelevään kansainväliseen konferenssiin Brysseliin

Ulkoministeri Pekka Haavisto osallistuu 28. -29. lokakuuta Brysselissä EU:n ja YK:n yhdessä järjestämään kansainväliseen International Solidarity Conference on the Venezuelan Refugee and Migrant Crisis -konferenssiin.

Konferenssin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Venezuelan humanitaarisesta kriisistä ja muuttoliikkeen vaikutuksista alueella sekä etsiä tilanteeseen ratkaisuja kansainvälistä yhteistyötä koordinoimalla.  EU:n ulkoministereiden lisäksi konferenssiin on kutsuttu Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maita, kansainvälisiä järjestöjä, alueella toimivia kansalaisjärjestöjä, kansainvälisiä rahoituslaitoksia sekä yksityisen sektorin osallistujia.

Venezuelan humanitaarinen tilanne on kriittinen ja kriisin aiheuttaman laajan muuttoliikkeen vaikutukset luovat epävakautta koko Latinalaisen Amerikan alueelle. Kriisi on pitkittynyt kohtuuttomasti ja johtanut tilanteeseen, jossa YK:n arvion mukaan yli seitsemän miljoonaa venezuelalaista on humanitaarisen avun tarpeessa.

”Kansainvälisen yhteisön on kiire miettiä ratkaisuja tilanteen lievittämiseksi ja tässä yhteistyön koordinaatio, johon tämä konferenssi pyrkii, on keskeistä. Suomi tukee EU:n toimia humanitaarisen avun koordinoimiseksi sekä kaikkia ponnisteluja rauhanomaisen ja demokraattisen ratkaisun löytämiseksi taustalla vaikuttavaan poliittiseen kriisiin”, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto.

Vuodesta 2014 lähtien jo noin 4,5 miljoonaa venezuelalaista on paennut maasta. Muuttoliikkeen vaikutukset ovat laajat, sillä YK:n arvion mukaan venezuelalaisia on lähtenyt jo yli 20 maahan.  Suurin paine kohdistuu Venezuelan naapurimaahan Kolumbiaan, jossa venezuelalaisten määrä ylittää jo 1,4 miljoonaa. Euroopassa ylivoimaisesti eniten venezuelalaisia on tullut Espanjaan.

”Venezuelan muuttoliikekriisi heijastuu myös Eurooppaan. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla venezuelalaiset olivat EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista toiseksi suurin ryhmä. Tästä syystä myös meidän tulee kiinnittää huomiota kriisiin ja sen takana oleviin syihin”, sanoo ministeri Haavisto.

Konferenssissa ulkoministeri Haavistolla on tilaisuus saada ensikäden tietoa Venezuelan tilanteesta ja kriisin vaikutuksista alueella sekä keskustella alueen maiden ulkoministerien kanssa.

Lisätietoja: ulkoministerin erityisavustaja Jeri Aalto, puh. +358 50 472 0725, ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikönpäällikkö, lähetystöneuvos Anu Vuori-Kiikeri, puh. +358 50 462 4135.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi