Ulkoministeri Haavisto ulkoasiainneuvostoon Brysseliin

Ulkoasianneuvosto kokoontuu maanantaina 15. päivä heinäkuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Pekka Haavisto. Ulkoasianneuvostossa käsitellään Irakin, Iranin sekä Keski-Afrikan tasavallan tilannetta. Lisäksi keskustellaan muuttoliikkeen ulkoisesta ulottuvuudesta. Ulkoasianneuvoston yhteydessä pidetään myös epävirallinen lounastilaisuus Moldovan ulkoministerin kanssa.

Iranin osalta keskustellaan ajankohtaisista aiheista erityisesti viimeaikaisten huolestuttavien tapahtumien valossa. Alueellinen tilanne on räjähdysherkkä ja kaikkien osapuolten tulisi keskittyä tilanteen liennyttämiseen. Esillä on myös Iranin ydinohjelmasopimuksen JCPOA:n tulevaisuus, jonka noudattamiseen Irania kannustetaan. Lisäksi keskustellaan ydinohjelmasopimuksen tukemiseksi luodusta, tiettyjen Iranin kansan hyvinvoinnin kannalta tärkeiden tuotteiden kaupan mahdollistavasta erityismaksukanava Instexistä, johon liittymistä Suomikin parhaillaan selvittää.

Tarkoitus on myös keskustella Irakin ajankohtaisesta tilanteesta. Persianlahden alueen kohonneet jännitteet heijastuvat vahvasti myös Irakiin, vaikkakin maan sisäinen tilanne on vakautunut. Irak tarvitsee EU:n tukea uudistuksille ja jälleenrakennukselle. Keskusteluissa ovat esillä myös muuttoliikekysymykset. Keski-Afrikan tasavallan osalta keskustelussa on EU:n tuki helmikuussa allekirjoitetun rauhansopimuksen toteuttamiselle. Maa on edelleen hyvin hauraassa tilassa ja sopimuksen aikaansaamaa kehitystä ei tulisi menettää. 

Kokouksessa ministeri Pekka Haavistolle tarjoutuu myös tilaisuus esitellä Suomen puheenjohtajuuskauden prioriteetteja ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Suomen tavoite on vahva ja yhtenäinen EU, jonka toimii tehokkaasti ulkosuhteissaan ja on turvallisuuden tuottaja kansalaisilleen. Suomi tukee EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa unionin ulkoisen toiminnan vahvistamisessa.

”Suomen tavoitteena on muun muassa tehostaa EU:n osallistumista konfliktien ehkäisyyn ja rauhanvälitykseen, ehkäistä ja torjua hybridiuhkia sekä vahvistaa EU:n arktista politiikkaa ja asettaa ilmastonmuutoksen hillintä sen keskiöön. Suomi pyrkii myös siihen, että kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen sekä universaalien ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistäminen asetetaan kaiken EU:n ulkoisen toiminnan ytimeen”, Haavisto toteaa. Lisää Suomen prioriteeteista https://eu2019.fi/prioriteetit/kokonaisturvallisuus/ulkoinen-toimija(Linkki toiselle verkkosivustolle) 

Lisäksi ministeri Haavisto raportoi ulkoasiainneuvostossa Sudanin tilanteesta. Haavisto vieraili alueella EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin pyynnöstä 10.-11. heinäkuuta.

Lisätietoja: ulkoministerin diplomaattiavustaja Miia Rainne, puh. +358 295 351 421 ja Eurooppa-kirjeenvaihtaja Matti Nissinen, puh. +358 295 351 780.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.