Ulkoministeri Haavisto isännöi internetvapausjärjestö Freedom Online Coalitionin ulkoministerikokouksen

Internetvapausjärjestö Freedom Online Coalition (FOC) juhlistaa 10-vuotistaivaltaan Suomen puheenjohtajuuskauden päätteeksi. Ulkoministeri Pekka Haavisto isännöi 3. joulukuuta pidettävässä virtuaalisessa ministerikokouksessa 34 jäsenvaltion ulkoministereitä. Kokouksessa julkaistaan FOC-maiden julistus avoimen ja saavutettavan internetin ja ihmisoikeusperustaisen digitalisaation puolesta.

Freedom Online Coalition edistää ihmisoikeuksien toteutumista internetissä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tarve tälle työlle on kasvanut, kun internetin käyttäjien määrä on kasvanut huimasti. Erot internetiin pääsyssä ovat kuitenkin huomattavia ja lieveilmiöt, kuten vihapuhe, sensuuri ja kansalaisten yksityisyyttä rajoittava valvonta lisääntyvät. Myös vastakkainasettelu demokraattisten ja autoritaaristen hallintojen ja toimintatapojen välillä vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen internetissä. Suomen puheenjohtajuusvuoden 2021 aikana järjestö on painottanut avoimen, saavutettavan ja inklusiivisen internetin merkitystä keinona edistää kestävää kehitystä ja vahvistaa demokratiaa ympäri maailmaa, erityisesti Afrikassa.

”Ihmisoikeuksien toteutuminen tietoverkoissa on tärkeä osa sananvapautta, osallistumisoikeuksia ja yksityisyydensuojaa. Internetin tulisi olla kaikkien saavutettavissa, taustaan ja sukupuoleen katsomatta. Freedom Online Coalitionin kaltaisten toimijoiden rooli näiden arvojen puolestapuhujana on 2020-luvulla merkittävämpi kuin koskaan ennen”, ulkoministeri Haavisto toteaa.

Suomen järjestämään ministerikokoukseen osallistuu Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken, Pohjoismaiden ulkoministerit sekä ulkoministereitä Aasiasta, Afrikasta, Latinalaisesta Amerikasta ja Euroopasta. Avauspuheenvuoron pitää Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton, joka on yksi FOC:in perustajista yhdessä Hollannin ulkoministeri Uri Rosenthalin kanssa.

Ministerikokouksessa julkaistaan niin kutsuttu Helsingin julistus (Freedom Online Coalition 10th Anniversary Helsinki Declaration), joka on Suomen valmisteluvastuulla ollut FOC-maiden julistus avoimen ja saavutettavan internetin ja ihmisoikeusperustaisen digitalisaation puolesta. Kokouksen yhteydessä Suomi luovuttaa Freedom Online Coalitionin puheenjohtajuuden Kanadalle. Kanadan puheenjohtajuuskausi alkaa 1. tammikuuta 2022.

Ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen uusien teknologioiden kehittämisessä ja digitalisaation edistämisessä on vahvasti osa Suomen harjoittamaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se on myös prioriteetti Suomen tammikuussa 2022 alkavalla jäsenyyskaudella YK:n ihmisoikeusneuvostossa.

Seuraa ministerikokousta ulkoministeriön verkkosivuilla ja FOC:n verkkosivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.).

 

Lisätietoja:

suurlähettiläs Rauno Merisaari, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, puh. 0295 350 974
projektiavustaja Janette Sorsimo-Kimmo, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, puh. +358 29 535 0586
Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.