Ulkoministeri Haavisto holokaustia käsittelevään ministerikokoukseen ja ulkoasiainneuvostoon Brysseliin

Ulkoministeri Haavisto holokaustia käsittelevään ministerikokoukseen ja ulkoasiainneuvostoon Brysseliin

Ulkoministeri Haavisto edustaa Suomea holokaustin muiston vaalimista suojelevan International Holocaust Remembrance Alliance-järjestön ministerikokouksessa Brysselissä 19. tammikuuta ja seuraavana päivänä EU:n ulkoasiainneuvostossa 20. tammikuuta. Ulkoasiainneuvoston aiheina ovat Sahel ja ilmastodiplomatia.

Suomi on ollut International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)-järjestön jäsen vuodesta 2010 lähtien. Järjestössä on kaikkiaan 34 jäsenvaltiota ja sen toiminta keskittyy holokaustin muiston vaalimiseen ja suvaitsevaisuuden tukemiseen. ”Suomi liittyi IHRA-järjestöön puolustaakseen holokaustin muiston vaalimista, koulutusta ja suvaitsevaisuutta ja vastustaakseen vääristelyä, tietämättömyyttä ja vihaa. Kaikilla on oikeus suojeluun etnisestä tai uskonnollisesta taustasta riippumatta”, ulkoministeri Pekka Haavisto korostaa.

Ulkoasiainneuvostossa 20.1. ulkoministerit keskustelevat Sahelin alueen heikkenevästä turvallisuustilanteesta ja siihen vastaamisesta. Suomi korostaa Sahel-maiden omaa sitoutumista alueen vakautuspyrkimyksiin. Tärkeää on, että nuoret ja naiset osallistuvat järjestelmällisesti vakauttamisprosesseihin ja alueen kansalaisten luottamusta valtiorakenteisiin pystytään vahvistamaan.

Ilmastodiplomatian osalta ulkoministerit keskustelevat siitä, miten EU:n ilmastodiplomatiaa tulisi tehostaa. Suomi korostaa EU:n esimerkillä johtamisen tärkeyttä. Samalla ilmastonmuutos on sisällytettävä johdonmukaisesti kaikkiin poliittisen tason keskusteluihin ja kannustettava kumppaneita nykytasoa kunnianhimoisempiin ilmastotoimiin. Ajankohtaisten aiheiden osalta esillä on myös Libyan tilanne. Kokouksen jälkeisellä epävirallisella lounaalla EU:n ulkoministerit keskustelevat Lähi-idän rauhanprosessista sekä jatkavat keskustelua 10.1. ylimääräisessä ulkoasiainneuvostossa sovituista toimista Persianlahden tilanteen jännitteiden lievittämiseksi.

Lisätietoja: erityisavustaja Otto Turtonen puh.+358 50 514 5811; eurooppakirjeenvaihtaja Matti Nissinen, puh. +358 295 351 780; ulkoasiainneuvos Timo Ranta +358 295 350 350 (IHRA)

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.