Ulkoministeri Haavisto EU:n ulkoministerikokoukseen Kranjiin sekä vierailulle Tallinnaan

EU:n epävirallinen Gymnich-ulkoministerikokous järjestetään Slovenian Kranjissa 2.-3.9.2021 Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Pekka Haavisto. Kokouksen jälkeen ulkoministeri vierailee Tallinnassa 3.-4.9.2021.

Gymnich-kokouksen aiheita ovat Afganistan, EU:n ja Kiinan väliset suhteet sekä Persianlahti. Lisäksi käydään keskustelu Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankarin kanssa.

Kokouksessa ulkoministerit jatkavat keskustelua Afganistanin tilanteesta ja EU:n Afganistan-politiikasta. Suomi korostaa, että EU:n on jatkossakin pyrittävä olemaan merkittävä toimija Afganistaniin liittyvissä kysymyksissä. Afganistanin tulevan hallinnon on sitouduttava kunnioittamaan universaaleja ihmisoikeuksia ja muita kansainvälisiä velvoitteitaan, kuten kansalaisten ja maassa oleskelevien oikeutta lähteä maasta sekä naisten ja tyttöjen oikeuksia.

Ulkoministerit käyvät myös epävirallisen keskustelun EU-Kiina suhteiden nykytilasta ja unionin lähestymistavasta Kiinaan. Taustalla on vuonna 2019 julkistettu EU:n Kiina-tiedonanto. Suomi on johdonmukaisesti pitänyt esillä Kiinaa koskevan säännöllisen ja korkealla tasolla käytävän keskustelun tärkeyttä. 

Persianlahden osalta ulkoministerit keskustelevat EU:n lähestymistavasta alueeseen. Suomen näkökulmasta on tärkeää, että EU tiivistää ja vahvistaa suhteitaan ja vuoropuheluaan alueen maiden kanssa kaikilla tasoilla, mukaan lukien alueellinen yhteistyö Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) kanssa.

Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankarin kanssa keskustelun aiheena on indopasifinen alue sekä EU:n ja Intian välinen yhteistyö.
Ulkoministerikokouksen jälkeen ulkoministeri Haavisto matkustaa Tallinnaan. Tallinnassa Haavisto osallistuu vuotuiseen turvallisuuspolitiikan alan Lennart Meri -konferenssiin sekä tapaa Viron presidentti Kersti Kaljulaidin ja ulkoministeri Eva-Maria Liimetsin.

Viron kanssa keskustellaan kahdenvälisistä aiheista, koronavirustilanteesta ja pandemian jälkeisistä elpymistoimista, alueellisesta tilanteesta sekä ajankohtaisista kansainvälisistä aiheista, kuten Afganistanista ja Valko-Venäjästä. 

”On aina hyvä päästä vaihtamaan näkemyksiä läheisen naapurimme Viron kanssa”, Haavisto toteaa.

Lisätietoja:

Ulkoministeri Haaviston diplomaattiavustaja Anu Konttinen, puh. +358 295 350 323, Eurooppa-kirjeenvaihtaja Matti Nissinen (Gymnich), puh. +358 295 351 780 ja lähetystöneuvos Anu Korppi (Tallinna), puh. +358 50 911 6955.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi