Utrikesminister Erkki Tuomioja om läget i Jugoslavien

De senaste timmarnas händelser i Belgrad är ett tydligt bevis på, att den fredliga utvecklingen i Jugoslavien kan garanteras, genom att folkets viljeyttring i valet om ett demokratiskt matkombyte respekteras. Den jugoslaviska ledningen och Slobodan Milosevic bör nu inse, att den politk som har följts under de senast åren och i synnerhet efter valet har lett till en enda riktig slutsats.

Jag hoppas att situationen löses utan våld, och att Vojislav Kostunicas ställning som landets demokratiskt valda president erkänns. Samtidigt är vägen öppen för Jugoslaviens återinträde i den internationella gemenskapen. Det demokratiska Serbien tas emot med öppna armar.