Utrikesminister Erkki Tuomioja: Investera Rysslands gamla skulder i miljö

Utrikesminister Erkki Tuomioja påskyndar Ryssland att ta ställning till de förslag som går ut på att dess skulder från sovjettiden skulle användas till miljöinvesteringar inom ramen för den nordliga dimensionen. Samma förfarande kunde enligt Tuomioja kunna tillpassas också på de skulder som Ryssland borde återbetala till Finland. Detta skulle gagna gränsområdena både i Finland och Ryssland. Genom sin andel i miljösatsningen skulle Ryssland avkorta sin totalskuld. Det finns goda erfarenheter av detta slags förfarande inom miljösammarbetet mellan Finland och Polen, konstaterade Tuomioja.

Han talade i onsdags vid STETEs - Finlands kommitté för att befrämja säkerheten i Europa - seminarium i riksdagen. Temat för seminariet var "Sverige vid rodret - visioner om den nordliga dimensionen under svenskt EU-ordförandeskap".

I sitt tal koncentrerade sig minister Tuomioja på de för Finland viktiga delområdena inom den nordliga dimensionen. Dessa är miljö, strålsäkerhet, energi, de internationella finanshusens roll samt det gränsöverskridande samarbetet. Det väsentliga vid förverkligande av den nordliga dimensionen är ett nära samarbete med partnerländer som Ryssland, sade Tuomioja.

Ytterligare information: enhetschef Ari Heikkinen, UM/Enheten för nordlig dimension, tel. 09-1341 6186, och ambassadrådet Bo Lindroos, UM/Enheten för nordlig dimension, tel. 09-1341 5627.

Foreign Minister Erkki Tuomioja: The Northern Dimension as a Continuing Process

EU
pohjoinen ulottuvuus
ympäristö