Utrikesminister Erkki Tuomioja med anledning av den danska folkomröstningen

För Finlands del och för de övriga övriga länderna inom eruoområdet är danskarnas ´´nej´´ till euron beklagligt. Men detta inverkar inte på den rådanden situationen, och behöver inte heller leda till konsekvenser för utveckligen av EUs övriga verksamhet.

Beslutet är danskarnas, och det bör respekteras. Endast om den europeiska integrationen baserar sig på ett tydligt majoritetsstöd av medborgarna kan den framskrida och lyckas.

Resultatet av den danska folkomröstningen ger all anledning till eftertanke: varför upplevs EG i de nordiska länderna alltjämt som ett allvarligt hot mot det nordiska välfärdssamhället, och inte som en
möjlighet att värna om och vidareutveckla välfärden, såsom man i Finland upplevde EG då man valde medlemsskapet. Här är det inte fråga om rätt eller fel marknadsföring av EG och euron, utan frågan gäller EG- beslutens- eller avsaknaden av dylika - verkliga inflytande på medborgarnas livsvillkor.
EU